De praktijkscriptie

Om als NBA*- registeraccountant te kunnen worden ingeschreven, moet u naast de theoretische opleiding ook de praktijkopleiding volgen. Het praktijkexamen bestaat uit een mondeling examen én een praktijkscriptie. Juist deze praktijkscriptie blijkt voor velen een moeilijke hindernis te zijn. Succes verzekerd helpt u effectief deze laatste horde te nemen, waardoor u mogelijk snel de letters RA achter uw naam mag plaatsen!


* De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de nieuwe fusieorganisatie van het NIVRA en de NOvAA. De samenwerking moet resulteren in één publiekrechtelijke beroepsorganisatie van en voor alle accountants in Nederland.

 
Herman Baars was mede verantwoordelijk voor het begeleiden van de scriptiegroep bij de NBA in Amsterdam en vertelt wat praktijkscriptiebegeleiding concreet inhoudt.

Femke_Header